• topbanner 5
  • topbanner 8
  • topbanner 4
  • topbanner 3
  • topbanner 6
  • topbanner 7
  • topbanner 1
  • topbanner 2

Projektstøtte

DSBY yder økonomisk støtte til eksperimentelle studier med relevans for det byggetekniske fagområde. Det eksperimentelle arbejde forudsættes at være en del af et afgangsprojekt/speciale.

Der afsættes 30.000 kr. til dette formål per år.

Ansøgning om støtte modtages fra:

1)  Ingeniørstuderende (med anbefaling fra vejlederen) fra danske uddannelsesinstitutioner

2)  Projektvejledere med tilknytning til danske uddannelsesinstitutioner

Til ansøgningen vedhæftes et budget samt en projektbeskrivelse på max. 1 side.

Bevillingen bortfalder såfremt projektet ikke er igangsat senest 12 måneder efter bevillingstilsagn.