• topbanner_1
  • topbanner_2
  • topbanner_3
  • topbanner_4
  • topbanner_5
  • topbanner_6
  • topbanner_7
  • topbanner_8

Velkommen til Dansk Selskab for Bygningsstatik

Se DSBY's næste møder her »

 

 

Professor Ostenfeld havde i 1920érne vist nok længe følt savnet af en sluttet kreds af særligt interesserede, der kunne samles om fagets problemer. I udlandet havde der vist sig en voksende interesse for at skabe en international sammenslutning af rent faglig art for at dyrke de bærende konstruktioners teori og praksis. I begyndelsen af maj 1928 udsendte han en indbydelse til en kreds af ingeniører, der særligt arbejdede med hans fag, og 14 indbudte samledes til et møde på hans kontor på laboratoriet d. 15 maj om aftenen.

Uddrag fra bogen: "A. Ostenfeld og hans samtid"