• topbanner_1
  • topbanner_2
  • topbanner_3
  • topbanner_4
  • topbanner_5
  • topbanner_6
  • topbanner_7
  • topbanner_8

Præsentation af DSBY

Dansk Selskab for Bygningsstatik

(Danish Society for Structural Science and Engineering) samler danske ingeniører med interesse for projektering, dimensionering og beregning af alle typer bygningsværker - fra husbygning til brokonstruktioner. Der lægges lige vægt på den forskningsmæssige og den udførelsesmæssige udvikling inden for fagområdet.

Selskabet blev stiftet på foranledning af professor A. Ostenfeld ved et møde på den Polytekniske Læreanstalts Laboratorium for Bygningsstatik d. 9. oktober 1928.

Tanken var oprindeligt, at foreningen skulle bestå af ingeniører, der gennem deres arbejde og indsats i adskillige år havde vist deres interesse for bygningsstatikken, men studerende kunne få lov til at overvære selskabets foredrag.

Selskabet tjente i de tidlige år det formål, at give den nye bygningsingeniørstand mulighed for at mødes og udveksle erfaringer. Det tilbød ligeledes et forum, hvor foredrag om fagets tekniske udvikling kunne afholdes og forbindelse til udenlandske ingeniørkredse kunne skabes, hvilket var tiltrængt, da der kun i begrænset omfang skete en udveksling af viden mellem de forskellige lande. Selskabets blad - ’Bygningsstatiske Meddelelser’ - bragte videnskabelige artikler samt boganmeldelser og kritik af foredrag og på en række punkter tjente bladet det formål, som siden er blevet overtaget af de store internationale videnskabelige publikationer.

I dag har selskabet omtrent 400 medlemmer og der afholdes årligt 8 - 10 foredrag samt en eller flere ekskursioner til aktuelle byggeprojekter. Der har desuden flere år været arrangeret rejser til udlandet for at besøge byggerier af interesse for selskabets medlemmer.

De månedlige foredrag (som regel den første eller anden tirsdag i hver måned) tjener dels det formål at orientere om udviklingen indenfor statikken (teori såvel som praksis) dels giver foreningens møder medlemmerne fra forskningsmiljøet samt fra rådgivende og udførende ingeniørfirmaer mulighed for at mødes på tværs af de daglige grænser til en diskussion af faget og dets udvikling. "Bygningsstatiske Meddelelser" bliver udsendt i elektronisk udgave på selskabets hjemmeside.