• topbanner_1
  • topbanner_2
  • topbanner_3
  • topbanner_4
  • topbanner_5
  • topbanner_6
  • topbanner_7
  • topbanner_8

Professor A. Ostenfelds Guldmedaljefond

Professor A. Ostenfelds Guldmedaljefond er indstiftet af bestyrelsen for Dansk Selskab for Bygningsstatik den 6. marts 1936. Professor A. Ostenfeld var reelt den mand, der ved sin overtagelse af undervisningen i Teknisk Mekanik i 1894 lagde rammerne for undervisningen af bygningsstatik i Danmark. Hans undervisning og forskning dannede uomtvisteligt baggrunden for danske ingeniørfirmaers verdensry i det tyvende århundrede.

Guldmedaljefonden blev knyttet til Den polytekniske Læreanstalt, der frem til 1974 var den eneste læreanstalt, der uddannede polytekniske kandidater i Danmark.

I henhold til fundatsen for Guldmedaljefonden skal bestyrelsen bestå af tre professorer med tilknytning til det bygningsstatiske fagområde samt et medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Bygningsstatik. I den hidtidige fundats skulle de tre professorer i fondens bestyrelse udpeges af fagrådet for den bygningstekniske ingeniørvidenskab. Dette fagråd eksisterer ikke mere, og fagområdet på Danmarks tekniske Universitet er blevet splittet mellem flere institutter.

I lyset af udviklingen med flere universiteter, der uddanner ingeniører i Danmark har Dansk Selskab for Bygningsstatik fundet det hensigtsmæssigt, at ændre Guldmedaljefonden nære tilknytning til Danmarks tekniske Universitet. De tre professorer i fondsbestyrelsen skal fremover udpeges således, at flere af landets universiteter er repræsenteret.

 

pdfGuldmedalje modtagere

pdfBestyrelsen

pdfFundats